четвъртък, декември 30, 2004

Британска компания инвестира в недвижимости у нас

Британската компания Bulgarian Property Developments е взела решение да инвестира в недвижими имоти в България и страните от Югоизточна Европа. Това съобщи електронният сайт Investor.bg, като цитира "Financial Times". Компанията ще разчита на комбинацията от ниски цени и подобряваща се инфраструктура в региона. Британската фирма е събрала до момента 4.5 млн. паунда от продажба на свои ценни книжа. Ръководството на Bulgarian Property Developments се надява да използва момента на нарастващото търсене на недвижими имоти в Източна ЕвропаСпоред статията котировките на имотите в България са ниски, а доходността от наемите е висока. Пазарът на недвижими имоти обаче е доста сложен, особено за взeтите под наем имоти. В този смисъл според изданието изпълнителните директори на Bulgarian Property ще трябва да използват значителния си опит при инвестициите в България, както и при набирането на средства във Великобритания.Изпълнителни директори на британската компания са Иво Хемондалх и Филип Пашов, както и бившият шеф на банка Биохим Румен Беремски.В представянето на фирмата се посочва, че тя ще инвестира в недвижими имоти в София и вероятно във Варна. Основният тип недвижими имоти, които Bulgarian Property ще купува, са земя, индустриални и търговски сгради, големи апартаменти, но засега не се предвижда закупуване на офиси. Компанията вече е придобила терен за търговско предназначение в близост до околовръстното шосе на София, като инвестициите в жилищните постройки също ще са приоритет в дейността. Компанията ще използва вярването на българите, че инвестициите в недвижимите имоти могат да донесат добра доходност.Financial Times допълва, че България, където красотата и остатъците от комунистическата ера вървят ръка за ръка, вероятно ще влезе в ЕС през 2007 г. Това ще придаде нов елемент на стабилност на страната, която вече е член на НАТО, има стабилна валута, вързана към еврото, и икономика с постоянен растеж.

Цените плавно ще вървят нагоре и през 2005 г

САМО ПРИ ПАНЕЛНИТЕ ЖИЛИЩА ТЕНДЕНЦИЯТА Е СТОЙНОСТТА ИМ ДА НАМАЛЯВА


ЦЕНИТЕ на недвижимите имоти и през 2004 г. вълнуваха не толкова работещите на пазара, колкото гражданите. Най-задаваният въпрос беше и си остава: С колко ще скочат цените на имотите? Положително влияние върху прозрачността на пазара оказаха данните за цените на имотите, които все по-често биват изнасяни и популяризирани от националното сдружение Недвижими имоти, чрез индекса REMI, данните, които Националният статистически институт публикува и, разбира се, усилията на повечето от агенциите за недвижими имоти да представят и своето виждане върху развитието на цените на имотите. Публикуването на REMI на всеки три месеца е повод големите в бранша да прогнозират какво ще се случва в следващите шест месеца на пазара. През октомври /последното публикуване на данните от индекса/ представителите на Националното сдружение Недвижими имоти прогнозираха, че през следващата година ръстът в цените на имотите леко ще се забави и ще е в рамките на 5-10%. Добромир Ганев, директор на националната агенция за недвижими имоти Форос, коментира, че през последните месеци индексът REMI показва стабилизиране на пазара, т.е. няма драстично движение на цените. Той уточни, че скокът на имотите през последните година и половина е резултат от 5-6-годишната стагнация на пазара преди това. Като цяло брокерите не прогнозираха резки движения на цените на който и да било сегмент от пазара - търговски площи, офиси, жилища или парцели. Липсата на резки движения не означава обаче понижаване на цените. Те ще се движат плавно нагоре, но с различни темпове при различните имоти. Тенденцията в развитието е обратна единствено при панелните жилища - цените им ще спадат и собствениците ще трябва да се примирят с този факт. Основната причина е, че българинът продължава да търси жилище, но вече иска само качествено. От агенциите коментираха, че нараства броят на сделките, при които собствениците на стари панелни жилища ги продават и купуват по-голяма квадратура ново строителство. През 2005 г. се очертава спад на цените на панелките с около 10 EUR/кв. м. Търсенето на новото строителство ще стимулира ръста на цените и през 2005 г., коментираха брокерите. Този ръст обаче се неутрализира от своеобразния бум на строителството на нови жилищни кооперации, които наблюдавахме през 2004 г. - повечето от тях бяха продадени на зелено и реално ще се усвоят през следващата година. Прогнозата на експертите е, че увеличаването в новото строителство ще е не повече от 15% през цялата година. При последното публикуване на индекса REMI стана ясно, че цените на всички имоти са нараснали с 2.5%. Според експертите обаче се очаква по-сериозно увеличаване в цените на парцелите и особено тези, които са подходящи за застрояване в рамките на големите градове София, Варна, Бургас и Пловдив. Все по-голямо значение ще придобиват инвестициите в имоти с по-дълга възвръщаемост - търговски и промишлени обекти. Изследването на агенцията за недвижими имоти Явлена за тенденциите на пазара показа, че основният източник за финансиране на покупката на недвижим имот е кредит от банки и финансови институции. Нарастването на ипотечните кредити, които банките отпускат от средата на миналата година, либерализирането на политиката им по отношение на критериите за оценка на клиентите се оказва изключително важен фактор, който е формирал пазара през 2004 г. През тази година се избистри тенденция за финансиране на имотните сделки, която не е нова за Балканите, но е такава за България - българската диаспора зад граница. Изследването на Явлена показа, че сделките с пари от българите в чужбина се нареждат на второ място след покупката с кредит. По неофициална информация за тази година това са били 800 млн. EUR. Колкото и странно да звучи на фона на информациите за изкупуването на имоти от чужденци, сделките, които са реализирани с тях, не са повлияли силно на пазара, твърдят от сдружението Недвижими имоти.

КРЕДИТИТЕ ЗА ПОКУПКА ЩЕ НАМАЛЯВАТ
УВЕЛИЧАВАНЕТО на броя на сделките с недвижими имоти през 2004 г. е резултат от увеличаването на броя на ипотеките, отпуснати от банките. Тенденцията за увеличаването на отпусканите кредити за сделки с имоти се запазва и през тази година за територията на страната, показва проучването на агенцията за недвижими имоти Явлена. Очакваният от тях ръст на ипотеките до края на годината е 10%. Специалистите обаче прогнозираха, че техният брой от 2005 г. ще започне да намалява и като сигнал за това развитие бе посочена столицата. София е единственият град, в който сключените сделки с недвижими имоти чрез кредит са намалели. През 2003 г. в столицата са отпуснати 5485 кредита, а през тази броят им е 5063. Агенциите твърдят, че това трябва да е сигнал към кредитиращите институции къде да насочат усилията си за развитие. През тази година най-много кредити са отпуснати в градовете Добрич, Варна и Видин. Съответно най-слабите в това отношение са градовете Перник, Търговище и Смолян. При тях на всеки 1000 души население се падат средно по две ипотеки. През 2004 г. 15.6% от чуждестранните инвестиции, влезли в страната, са били насочени към недвижимите имоти. Към ноември от постъпилите в страната близо 1.4 млрд. EUR чужди инвестиции в недвижимите имоти са били вложени 216.2 млн. EUR. Проучването на пазара на недвижими имоти на агенция Явлена показа, че през тази година общият оборот на пазара е над 6.6 млрд. лв. Част от останалите фирми на пазара се усъмниха в цифрата, като споделиха, че в бройката не са включени регистрираните сделки за прехвърляне на имоти между роднини, при които няма реален обмен на финансови средства.

http://www.pari.bg/

Ще се появят институционалните инвеститори

ХРИСТО ИЛИЕВ, ПРЕЗИДЕНТ НА АДРЕС НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

ДОКАТО всички коментирахме причините, довели до бума в цените на жилищата през 2003 г., не усетихме как мина една динамична, но подчинена на пазарната логика 2004 г. Нашите очаквания са 2005-а да бъде активна особено за онези сегменти, които все още се смятат за неразработени. Основните фактори, които ще влияят на пазара, са промяната в поведението на старите играчи - особено онези, които традиционно инвестират в жилищно строителство. На пазара ще се появят и нови в лицето на институционалните инвеститори, които все още не са стъпили у нас, и Дружествата със специална инвестиционна цел, регистрирани в края на настоящата година, но реално ще заработят активно в първите месеци на следващата. Международният опит сочи, че този тип компании се насочват към сектора бизнесимоти. Първоначалните проучвания показват същата тенденция и у нас. Най-голям обем свежи капитали очакваме да се влеят в търговските и индустриалните имоти, където предлагането все още не може да посрещне търсенето. Доколкото възвръщаемостта е основен фактор при избора на имот за инвестиция, то най-висока тя остава в тези два сегмента и поддържа нива между 13 и 15%. Голямата част от инвеститорите там не търсят бърза реализация на площите, а насочват вниманието си към успешно управление и това ще измести акцента от цената при покупко-продажба към наемите. Нашите прогнози за следващата година са за 15% ръст в цените на бизнесимотите и по-слабо повишаване при средните наемни нива, които в през 2004 г. нараснаха с 23% при търговските площи, а при луксозните складови помещения достигнаха 5 EUR за кв. м - нива, които са близки до тези в Централна Европа. Този тренд неизбежно ще се забави при появата на новите площи към средата на следващата година. Ако следваме досегашната логика на нашия пазар, увеличаването при жилищните имоти ще бъде с 5% по-високо, така че в края на 2005 г. ще плащаме за апартамент средно с 20% повече. Факторите, които ще окажат влияние върху цените на панелните жилища, са процесът по санирането им, очакваното увеличаване на наемите на общинските жилища, изчерпването на свободните пари. Цените на новото строителство ще се влияят от поведението на инвеститорите и тяхната способност да подберат подходящо място за реализация на проектите си, за да бъде избегнато очакваното в някои от кварталите пренасищане. Все още най-голям потенциал за ръст имат парцелите с разрешително за строеж особено в районите около развиващи се в момента проекти.


http://www.pari.bg/

вторник, декември 28, 2004

Братя Диневи строят квартали за богаташи

Братята Динко и Йордан Диневи са икономисти по образование. Още преди да се дипломират обаче, открили, че строителството е тяхното призвание. Амбицията им е да творят не просто сгради, а шедьоври на архитектурата. Фирмата им "Диневи и сие" от 15 години е сред най-мощните в бранша, а през последните две години тя убедително зае първото място по брой на построени жилища в страната. Братята винаги са били екип. Колкото и да е странно, между тях никога не е имало борба за надмощие. По-големият брат Динко (39 г.) е човекът с идеите. Той е и по-уравновесеният от двамата. 36-годишният Йордан като по-емоционален и енергичен пък "задвижва мотора на компанията". Братята твърдят, че един без друг не могат и не биха постигнали това, което имат сега.


Малцина са хората в България, които вярват, че е възможно да тръгнеш от нулата и да изградиш финансова империя, без да имаш нищо друго зад гърба си освен големи мечти, амбиция и състезателен хъс. През 1989 г. младоците Йордан и Динко повярвали в невъзможното, запретнали ръкави и успели. Преди девет години Диневи въвеждат за първи път в България така нареченото затворено строителство. Става въпрос за изграждане на обособени строителни комплекси за целогодишно ползване. В момента този почин е хит в гилдията, защото възвръщаемостта на инвестицията е много по-бърза. Компания "Диневи и сие" вече има зад гърба си десетки жилищни комплекси. Всяка от сградите е с уникална архитектура, която никога не се копира. "Ривиера", "Оазис", "Сън палас", "Манастира", "Панорама", "Южен бряг", "Камбани", "Бриз", "Лазур", "Долче вита". Това са имената на малка част от построените комплекси по Южното Черноморие. Верни на новаторския си дух, двамата предприемачи са решили да направят от клиентите си бизнесмени. На всеки купувач, сдобил се с техен имот, те предлагат възможност да стане рентиер и да върне инвестицията си чрез новата услуга пропърти мениджмънт. На прост език това означава отдаване под наем и управление на купените от клиенти апартаменти, когато не ги използват. Естествено това става само с разрешение на собствениците и за тяхна сметка. "Диневи и сие" гарантират възвръщаемост от седем до дванадесет процента на сезон, или около 10 000 лева. "Така клиентите ни след няколко години ще възвърнат на 100% средствата, които са инвестирали, за да купят наш имот", убедени са Диневи. Този вид услуга се предлага за първи път у нас. За сезон 2005 вече са сключени 300 договора със световноизвестните туроператори ТУИ, "Кук", "Балкан Холидейз" и английската "Кристъл". Бизнесмените очакват през следващите няколко години да сключат поне няколко хиляди договора за рентиерство. Йордан и Динко, които по характер са работохолици, не почиват дори и по празниците. Навръх Нова година те усилено работят по осемте нови обекта едновременно, които предстои да бъдат открити следващото лято. Новите комплекси са с общо 900 апартамента. Най-мащабният им проект до момента е "Диамант", който е разположен върху 20 000 кв. м разгъната площ и е с 250 м лице към морето. Комплексът ще бъде открит на 1 август 2005 г., но жилищата вече са разпродадени. За първи март догодина пък е предвидено официалното откриване на първия им комплекс в Слънчев бряг "Колизеум 2", който е с полусферична архитектурна форма. В комплексите на Диневи задължително има минипарк, охраняем паркинг, басейн, сауна, масажен салон, фитнес зала, магазини, ресторанти и барове. Тоест всичко необходимо за живеещите в едно малко селище. Екстрите са решаващият фактор за привличане на клиенти, но формулата на успеха им е друга. Двамата братя са я открили в две думи: коректност и лоялност. "С гордост мога да заявя, че никога не сме имали проблем с клиентите. Всички са доволни, защото изпълняваме ангажиментите си коректно и в срок. Ще издам една малка тайна - ние предаваме обектите си винаги с разрешително за ползване (акт 16) и никога не включваме в продажната цена общите части на сградата", разкрива част от търговските си трикове Динко. Диневи се страхуват само от нелоялността и некачественото строителство на десетките прохождащи фирми. Именно затова те предпочитат да работят сами дори и в чужбина. През последните две години фирмата е разкрила представителни офиси за продажба на жилища в Москва, Мюнхен, Будапеща, Лондон, Дъблин и Киев. Почти 50% от клиентите им са англичани. Заради огромния интерес Диневи са предоставили ексклузивни права за продажба на обектите си на британския пазар на английската фирма "Баресод енд Бърд". "Голямата ми мечта е да видя успелите българи на Запад да се завърнат в родината, защото мястото им е тук. Борим се да направим нещо, което да накара младите хора, които учат и остават да работят в чужбина, да се върнат в България. В страната ни вече се чувства голяма нужда от специалисти със западно образование", признава Динко.

http://www.standartnews.com

понеделник, декември 27, 2004

Горите в Добруджа двойно по-скъпи от чернозема

Търсенето и закупуването на частни гори в Добруджа е последният хит в сделките за недвижими имоти. Цената им е двойно по-скъпа от чернозема - минимум 400 лв. на декар, съобщиха брокери. Една от големите агенции - "Хера", вече е обявила, че купува неограничено количество гори. Има и първите финализирани сделки до селата Одърци и град Генерал Тошево. Търсенето и купуването на гори е свързано с повишения интерес към лова и превръщането му в доходоносен бизнес. А може да е мода, повлияна от реституираните имоти на премиера Симеон Сакскобургготски, коментират специалистите. Има бум в търсенето на добруджански чернозем, което е вдигнало цената му за първи път от години насам. Последната рекордна сделка е за масив от 100 дка край Каварна, сключена при цена 350 лв./дка. Най-скъпо се продават нивите в района на Балчик - средно по 300 лв. на декар, а миналата година най-високата цена е стигнала 180-200 лв. на декар, съобщиха от добричката агенция "Алтера". Търсенето е голямо и заради отпусканите банкови кредити и готовността на хората да инвестират. Купуват се парцели предимно от 30 и 50 декара нагоре. Предлагането обаче е слабо, защото след плодородната стопанска година собствениците на ниви чакат добри ренти от 20-25 лв./дка. Най-евтината доскоро земя в Крушарски регион също е поскъпнала двойно. Нивите се продават по 140-150 лв. на декар при досегашна цена 60-70 лв. на декар. Местният арендатор Недко Митев, който е затворил производствения си цикъл, купува ниви на цени 220-300 лв. на декар, без посредник, в района на селата Овчарово, Свобода, Добрево. Повечето купувачи са фермери и частни стопани, които увеличават обработваемите площи.

http://www.standartnews.com/

Декар нива стигна 306 лв.

Пазарът на земеделски земи в България през 2004 г. се доближава до равнището от 2001 г. по броя на сделки, сочат данните на САПИ. Търсят се парцели най-вече за развитие на селскостопанското производство. За 2004 г. само 2,3 на сто от продадената земя е с цел промяна на предназначението. Средната пазарна цена за страната за 2004 г. е 306 лв/дка. Значителен ръст бележат имотите в близост до морето, планинските курорти и големите градове.Въпреки положителните промени все още не са преодолени факторите, които ограничават пазара на земеделски земи, коментират експертите. Това са раздробеност на земята между много наследници, което затруднява финализирането на сделки със земя. Ниските пазарни цени в някои райони на страната (под 90 лв/дка) не мотивират собствениците да предлагат земя за продан.Очакванията на собствениците на земя са, че цените на земеделските земи ще се повишат, и затова те предлагат земя за продажба само в краен случай.

http://www.standartnews.com/

Всяка втора сграда плаче за ремонт

Близо 17%, или 358 000, от сградите у нас са направени от дърво и кирпич. Това показват данните на национално сдружение "Недвижими имоти". Общият брой на жилищата у нас е над 2,12 млн. През последните 15 години сградният фонд у нас се е увеличил с над 161 000 домове. Над 2 млн. от нашенците нямат вътрешни тоалетни в къщите си и ползват такива на открито. Всяка трета сграда, или общо над 633 000, нямат централна канализация или шахта. Това показва, че близо 2,3 млн. българи живеят в сгради без канализация. Жилищата ни непрекъснато се амортизират. От спешен ремонт се нуждаят 42% от домовете ни. Техният дял само преди две години беше 32%. В едно жилище у нас живеят средно по 4 човека. Броят на вилите пък е 328 726. Като се има предвид броят на населението ни, се получава, че една вила се пада на 24 души. В страната ни преобладава ниското строителство. Двуетажните и едноетажните постройки са 95,5% от жилищата. Високите блокове с над 50 апартамента са 8741. Необитаваните жилища са 285 170, което е около 13%. В градовете този дял е 9%, а в селата - 16%. Жилищната площ на основната част от домакинствата ни е средно от 30 до 59 кв. м. Техният брой е 989 000, или 46,5% от всички сгради.

http://www.standartnews.com/

2004 г.: Голямото пазаруване на жилища

184 хиляди сделки сключени през годината

С 30% поскъпнаха апартаментите, 1000 евро на кв. м броят за нов

Голямото пазаруване на имоти. Така премина 2004 година. Раздвижването на пазара започна от края на 2003 г. Но истинският бум беше през тази година. Прогнозата на брокерите е до 31 декември да бъдат продадени към 184 хиляди имота. Което е увеличение с 25 на сто спрямо предходната година, сочат данните на националното сдружение "Недвижими имоти". Средно с толкова се вдигнаха и цените за периода. Но апартаментите в престижните квартали на големите градове и парцелите в курортите поскъпнаха и двойно. Най-търсени за покупка са жилищата от 60 до 80 кв. м. Едностайните и двустайните апартаменти са най-атрактивните на пазара, защото те са според финансовите възможности на българина, обясниха от сдружението. От друга страна обаче, техните цени също рязко се изстреляха нагоре през изтеклата година. Една от причините за поскъпването на жилищата е преминаването на цените от долари в евро. По-лесният достъп до ипотечни кредити, както и по-ниските лихви, които банките предложиха, дадоха възможност на повече хора да си вземат жилища със заем. В един момент търсенето далеч превишаваше предлагането, споделят брокери.Друга причина за увеличаване на цените е курсът на страната ни към евроструктурите. Цените на жилищата в София обаче никога няма да достигнат тези в Лондон, като разликата в тях между двете столици е 100 пъти, категоричен е шефът на националното сдружението Орлин Владиков. В резултат на падането на лихвените проценти в света се появиха свободни пари на пазара. Така доста чужди инвеститори намериха в България добро поле за финансовите си планове. Защото тук могат да постигнат по-добра печалба и лихви, отколкото ако държат парите си в една австрийска или швейцарска банка. Появиха се и много алтернативни кредитни институции, които дават заеми при много по-облекчени условия. Българските емигранти, които имат добра реализация в чужбина, също засилиха интереса си към покупка на жилище в родината. В резултат на всички тези фактори към есента на 2004 г. сделки за апартаменти в центъра и атрактивните квартали на София вече се извършваха и за над 1000 евро на кв. метър. Засиленият интерес към недвижимите имоти прерасна в бум на новото строителство. Над 7 хиляди чисто нови жилища бяха предложени на пазара и веднага намериха новия си собственик. Въпреки високите цени веднага се изкупуваха и апартаментите още на ниво проект. Хората сякаш бяха забравили за горчивия опит от близкото минало, когато строителните пирамиди се сриваха една след друга. Днес повечето фирми са с дългогодишен опит на пазара, но все още съществува опасност от измами, предупреждава Валентин Съйков от Националното движение "Недвижими имоти". Затова е добре, преди да купуват, хората да проверяват миналото и репутацията на строителите. Най-сигурни са фирмите, които взимат заеми от банки, защото кредитните институции щателно проверяват клиентите си, посочи Съйков. Според брокерите новото строителство ще окаже натиск върху бъдещото покачване на жилищата. Прогнозата ми е, че през 2005 година увеличението на цените ще е в рамките на 5-10 на сто, коментира Съйков.

http://www.standartnews.com/

Наддават за ниви до морето

Чужденци масово изкупуват и земеделски земи по Южното Черноморие. Предпочитани са терените, които не попадат в регулацията на населените места. Най-често клиентите са англичани. За тях това било чудесна инвестиция, тъй като се очаква след време парцелите да влязат в регулация и цените им да се вдигнат поне 10 пъти, обясниха брокери. Чуждите инвеститори предпочитат да плащат в брой и броят от 15 до 30 евро за 1 кв. м земеделска земя, твърдят от агенциите за недвижими имоти в Бургас.През последните няколко месеца нараства интересът към имотите в Сарафово. Предприемачи разпродават там масово жилища "на зелено", още преди да е направена първата копка. Цените непрекъснато се вдигат. В момента жилищата на първа линия в Сарафово вървят от 750 до 1000 евро за кв. м. Почти толкова струват и имотите в курорта Св. Влас. Най-скъпи остават цените на световноизвестните туристически комплекси Слънчев бряг и Елените, където 1 кв. м застроена площ на морския бряг струва малко под 2000 евро.

http://www.standartnews.com/

Шотландци правят колония в Сакар

20 шотландски семейства са изявили желание да купят къщи в тополовградското село Устрем. Те били във възторг от красивата природа и чистия въздух в Сакар планина. Средната цена на имот върви 10 000-12 000 лв. Ако къщата е с двор, чужденците са готови да платят и до 20 000 лв. Най-предпочитани са къщите с широки тераси и в края на селото. През тази година в цялата Тополовградска община вече са закупени близо 100 къщи от поданиците на британската кралица. Най-много имоти - 60, са купени в с. Синапово, по 10-15 къщи в селата Срем и Княжево също са собственост на британци. Повечето от къщите ще се ползват от чужденците за ваканционните им почивки, много малко от семействата имат намерение да се заселят да живеят в България.

http://www.standartnews.com/

Чужденци купуват цели села в Балкана

Англичани и ирландци броят по 30-40 хил. евро за стари къщи

Да си купиш имот в България, е новата мода сред поданиците на британската кралица. Сделките с чужденци счупиха всички рекорди през 2004 г., твърдят родните брокери. Те са 10 на сто от регистрираните продажби, като купувачите най-често са британци и ирландци. Няколко банки на Острова дори пуснаха специални заеми за закупуването на къщи и вили в България, отбеляза Би Би Си.През 2005 г. се очаква експанзия и от Близкия изток, прогнозират агенциите за недвижими имоти. Най-голям интерес има към вили и терени по Северното Черноморие. Англичани закупиха 20 стари къщи в село Гурково. Интересът се засилил това лято и последната сделка ударила 30 000 евро за имот. Преди време къщите се продаваха от 2 до 5 хиляди лева, уточни кметът на селото Тодор Георгиев. Сто къщи са закупени предимно от англичани и руснаци на територията на община Каварна, обяви кметът Цонко Цонев. Чужди граждани станаха собственици на имоти в село Горун, което е на 4 км от брега. 52-годишният Робърт Кук от Ливърпул и още десетина семейства създадоха британска колония в Каблешково, между Бургас и Слънчев бряг.Англичани проявяват голям интерес и към стари селски къщи във Великотърновско. Те купуват имоти в Еленския Балкан и в близките до старопрестолния град села Миндя, Беляковец и Хотница. Сумите, които се договарят с агенциите за недвижими имоти, вече са само в евро и могат да достигнат до 50 хиляди евро, твърдят брокерите. Засилва се интересът към къщи в курортните села около Видин и тези около трасето на Дунав мост 2. Чужденци вече закупиха имоти в Дунавци, Синаговци, Капитановци. В зависимост от състоянието на къщите цените са 15-20 хиляди лева и нагоре. Фирмите обявяват имотите в интернет и чужденците си избират. Холандският бизнесмен Томас Янсен пък поиска да изкупи общо 20 къщи с яки зидове, дълбоки изби и широки дворове в разградското село Пороище. Те ще бъдат реконструирани като заведения и ателиета за традиционни български занаяти. Офертите на Янсен вдигнаха цените от 2000-3000 лева до 10 бона.


http://www.standartnews.com/

неделя, декември 26, 2004

Пазарът на имоти в застой през декември

Спадът в предлагането на недвижими имоти, който по традиция обхваща пазара в края на годината вече е факт. Само за една седмица офертите за покупка на жилища намаляха значително, посочиха от сайта за недвижими имоти IMOT.BG. Тенденцията се наблюдава предимно в градовете, в които има най-силно развитие на пазара на имоти.В столицата има отлив от предлагане на двустайни и четиристайни жилища. Към 13 декември офертите за двустайни са били 4100, а към днешна дата те са с 365 по-малко. Почти двойно са намалели обявите са четиристайни жилища ­ от 1100 на 600 броя. Със 100 по-малко са предлаганите мезонети.Най-търсените жилища ­ гарсониерите продължават да се предлагат със същата интензивност, както и преди 10 дни. Причината е, че офертите за този тип апартаменти по принцип са малко. На фона на останалите видове жилища, където офертите се движат около цифрата 4000, броят на предложенията за продажба едностайни е 1150.Не намалява предлагането на боксониери и в по-големите градове на страната. В Пловдив броят им от началото на месеца е около 200. В Стария град се наблюдава обаче спад в предлагането на тристайни жилища ­ от 1100 на 920.С близо 100 са по-малко броя на обявите за големи апартаменти във Варна. От предлаганите 450 двустайни към днешна дата се оферират 300, а тристайните са намалели от 600 на 430 броя.По-слабо развития пазар на имоти в Бургас и Русе принуждава желаещите да продадат имотите си да продължават да ги рекламират и през празничните дни.

http://www.zone168.com/article?sid=&aid=24184&eid=225

“Златна треска” за имоти у нас завладя британците през 2004 г.

Черноморието и ски центровете най-привлекателни за чужденците

Къщи до Велико Търново са хит сред обитателите на Острова


"Златната треска" за имот в България завладя жителите на Обединеното кралство и Ирландия през отминаващата 2004 г. Пазарът на имоти преживява небивал ренесанс и "оптимизъм" е слаба дума за бъдещето на морските, планинските и "дивите" имоти в цяла България, пише в обзор за изтичащата година сп. "Интериорен и строителен салон". В него са цитирани и някои британски медии.Вестник "Таймс", приложение за имоти: България привлича с морските си курорти и ски центрове търсачи на изгодни сделки. Българското законодателство в момента е едно от либералните в Европа и дава възможност на чужди физически и юридически лица да придобиват недвижима собственост на територията на страната. До България все още няма евтини полети и ограниченията в страната върху притежаването на имоти от чужденци означава че, за да се купи имот със земя, е необходимо да се регистрира компания с ограничена отговорност. В нея мениджърът трябва да бъде българин и да има минимум 1% собственост от капитала на дружеството. Пак в тази статия се отбелязва, че британските купувачи вече могат да вземат заем, за да купят български имот, а цените на жилищата у нас се очаква да се увеличат с 30 % през 2005 г.Според "Таймс" атрактивни за покупка са имоти в бързо разширяващите се курорти на Черно море ­ "Слънчев бряг", "Златни пясъци" и Созопол, както и ски центровете Банско и "Боровец" и отбелязва, че не всички купувачи са движени от мисълта за печалба от отдаване под наем на новопридобитите имоти. Търсени са селски имоти в провинцията с перспектива да бъдат модернизирани и препродадени с печалба. В статията се посочва, че в района на Велико Търново и Елена могат да се купят нуждаещи се от ремонт селски къщи на цена под 10 000 паунда. В заключение се отправя съвет към бъдещи купувачи да преценяват всички рискове на придобиването на имот в страна с развиваща се икономика и да потърсят съвети на вещи адвокати.Голяма част от британските медии съобщава за повишаващия се интерес за закупуване на имоти в България, цитирайки брокери на недвижими имоти, които работят на британския пазар. Според тях не само Черноморските курорти, София и ски селищата Банско и "Боровец", но и балнеоложките курорти също предлагат добри възможности за инвеститорите със своите уникални за Европа термални води и природни забележителности.Цитат от британския вестник "Обзървър" няма нужда от коментар: "Помислете за страна ... с дълги плажове, с бял пясък за горещите летни дни и напълно обзаведени апартаменти, с по две спални на брега за по 30 000 лири. Добавете към това гарантирани доходи от наем и поне 25% увеличение на стойността след година. Къде е този Рай ли? В България, ето къде е...".

http://www.zone168.com/article?sid=&aid=24187&eid=225

До 90 евро/кв.м вървят малките парцели в София

Само 25% от предлаганата земя е под 2 декара

Терените извън регулация са два пъти по-евтини


Между 70 и 90 евро на кв. м се предлагат малки парцели, подходящи за строителството на къщи и малки жилищни кооперации в по-централните райони на София, съобщиха от сайта за недвижими имоти IMOT.BG. По-голямата част от офертите са насочени към фирми, а не към физически лица.В момента в столицата има сравнително слабо предлагане на такъв тип имоти. От над 4000 оферти за продажба на земя, едва 1000 са с големина под 2 декара. Причината за малкия брой оферти е, че в последните години частните лица използваха сравнително ниските цени на земята, за да купят терени за строеж на еднофамилни къщи. Непрекъснатите прогнози на специалисти за увеличаване стойността на земята също оказват влияние за намаленото предлагане.В квартал „Банишора", където средната офертна цена на квадратен метър е 87 евро на кв. м, ъглов парел от 280 кв. м за строеж на 4-етажна сграда се продава срещу 23 800 евро. От двата микрорайона на ж.к. „Дружба" парцели под 1000 кв. м могат да се купят в първа част при средна стойност на квадратен метър от 48 евро. Между един и два декара големина на терените има в „Дружба" 2, където цената е 43 евро/кв.м.В Бояна средната стойност на квадратен метър земя на малък парцел е 90 евро. Въпреки силното предлагане (повече от 50 оферти) цената остава висока поради добрата инфраструктура към централната част на града и добрата природа. Урегулиран терен от 900 кв.м с ток, вода и 25 % плътност на застрояване, може да се купи срещу 72 000 евро. Повече от два пъти е по-ниска цената на земя, която не е в регулация. Квадратният метър на терен от 1600 кв. м излиза 27 евро.За строеж на еднофамилна къща са подходящи терените, които се предлагат в „Горна Баня". В района на Бонсови поляни, до гората парцел от 625 квадрата се оферира на цена 14 800 евро. Двойно по-скъпи са терените, които имат изглед към Витоша. Подобен имот от 720 кв. м в Биримирски поляни може да се купи за 35 500 евро. Една от причините за високата цена на земята в „Горна Баня" е, че вече се предлагат терени, които имат газификация. Подобни терени има и в Драгалевци. Стойността на квадратен метър е малко по-ниска ­ 45 евро. В района преобладава предлагането на малки парцели от 600-800 кв. м. От елитните квартали най-ограничено е предлагането на малки терени в „Симеоново", където офертната цена е 45 евро/кв. м. Урегулиран равен парцел от 990 кв. м, подходящ за строеж на къща в близост до Симеоновско шосе, се продава срещу 29 000 евро.100 малки парцела очакват новите си собственици в центъра на столицата. Средната офертна цена е 397 евро/кв. м. Парцели между 250 и 500 кв. м се предлагат в района на Централни хали и НДК. Терен от 170 кв. м на бул. „Тодор Александров" в близост до метрото, подходящ за строеж на офис и жилищна сграда, се оферира на цена от 45 000 евро. В района се продават още 30 подобни имота.

http://www.zone168.com/article?sid=&aid=24183&eid=225

петък, декември 24, 2004

Хроника на една предизвестена спекулация

Кой ще спечели и кой ще загуби от покупките на недвижими имоти

Не минава ден, без медиите да представят мнението на някой икономист или бизнесмен дали в момента има спекулативна дейност в областта на недвижимите имоти или не. Рядко се обосновава защо, а още по-рядко се дават критерии за явлението „спекулация“.

Понятието „спекулация“ се дефинира строго като значително покачване на цената на даден актив, но винаги на основата на значително растящ кредит, който финансира закупуването на актива. Покачването на цената се определя на базата на общата инфлация в икономиката и се смята за значително тогава, когато растежът на цената е поне двукратен на процента на общата инфлация. Тоест, ако инфлацията в България е 3-4% годишно, нарастване на цените на жилищата от 7-8% би трябвало да се сметне за значително. Текущият растеж на цените на жилищата в почти всички райони на страната многократно надвишава този критерий.

За нормален растеж на кредита се смята темпото на растеж на икономиката, да кажем, 4-5%, а самият растеж се смята за значителен, когато е поне двукратен на нормалния, т.е. 8-10%. Този втори основен критерий е също удовлетворен от известно време (повече от година-две), като растежът на кредита също тъй многократно надвишава нормата. Според някои неофициални източници „жилищният портфейл“ на по-агресивните банки расте годишно с 50-100%. Важно е да отбележим, че основната разлика между потребителско търсене и спекулативно търсене се определя от кредита.

С други думи,

Налице са и двата основни критерия

за строга дефиниция на явлението „спекулация на пазара на недвижими имоти“.

Да изброим характеристиките през началния етап на спекулативната дейност:


 • Активът се купува с цел да се препродаде по-късно на печалба.

 • Активът се купува от крайни потребители преждевременно с цел да се изпревари потенциалното нарастване на цената.

 • Често пъти се купува жилище, което в момента не е необходимо - само колкото потребителят да запази покупателната си способност, но с намерение после да го продаде и веднага да купи жилището, в което реално ще живее. В подобни случаи настройката на потребителя е дори да купи второто жилище и едва тогава да продаде първото. По този начин той няма да остане нито за момент без жилище и парите му не се обезценяват.

 • Понякога потребителят предпочита да купи малко по-голямо от необходимото му жилище, обикновено с някакъв допълнителен кредит, понеже при необходимост винаги може да го продаде на печалба и после да купи подходящото по размер и район жилище.Зрелият етап се характеризира с

Инвестиционния мотив • Нарастването на цените започва да се осъзнава много доб­ре от повечето хора в района или в цялата държава.

 • Активът вече масово се възприема като отлична инвестиция и закупуването на жилища се превръща в основна цел на много иначе несвързани с този пазар хора.

 • Границата между инвестиция и спекулация все още не се осъзнава ясно, а целият процес продължава да се възприема като вложение в рамките на допустимия риск, а за някои хора - дори като сигурно вложение.На този етап банките започ­ват да отпускат значително повече кредит, отколкото през ранния етап, макар и получаването му да е все още трудно и ограничено. Участието на хората е най-масово, цените съответно растат най-стремително, а продължителността на етапа е най-малка.

Следващите характеристики се отнасят до напредналия стадий на спекулация. Те са свързани с

Особена подозрителност • Появяват се съмнения за достойнствата на инвестицията - първоначално в професионални издания, а после и в масмедиите.

 • В пресата излизат обяснения защо нарастването на цените е обосновано. Те неизбежно са свързани с недостига на най-важния от релевантните ресурси - земята, с дефицита на жилища, с туристическа или икономическа привлекателност на района, с развитие на кредита, с навлизането на свежи капитали или пък с включването в някаква по-голяма общност (такъв е бил случаят с присъединяването на Хавайските острови към САЩ).

 • Ясно се осъзнава, че цените вече са се устремили нагоре значително и потенциалът за печалба е чувствително намалял.

 • Раждат се теории, обясняващи защо след изчерпването на растежа цените ще се стабилизират, но без да падат.

 • В пресата се появяват първите наченки на сериозни анализи на спекулативния цикъл и прогнози за приключване на подобни епизоди. Обикновено се предрича крах в сектора.

 • Подобни обяснения се пренебрегват и спекулацията продължава своя вихър.На този етап основна роля играе банковият кредит. Банките агресивно нарастват „инвестиционните“ си портфейли, имат вече добре оформени отдели за жилищно кредитиране, активно набират клиенти чрез реклама и специални промоции. Развихря се междубанкова конкуренция. Занижават се лихвените проценти и критериите за отпускане на кредити. Участието на хората е масово, но не както през зрелия период. Темпото на растеж на цените е значително, макар и по-ниско, отколкото през зрелия период.

Днес няма съмнение, че се е развихрила спекулация на пазара на недвижими имоти и че започваме да навлизаме в късния й етап. При тези обстоятелства изникват няколко

Особено важни въпроса


 • Кога ще приключи спекулативният период?

 • Колко още могат да пораснат цените на жилищата оттук до края на спекулативния период?

 • Дали после цените ще се стабилизират, или ще падат?

 • В случай че след приключването на спекулативния период цените падат - с колко процента, за какъв период от време и ще паднат ли под настоящите цени?

 • Дали спадът в цените ще доведе до крах само в сектора за жилища, или ще доведе до сериозна стагнация в цялата икономика?

 • Коя група от хора ще загуби и коя група ще спечели от покупката на жилище?

 • Късно ли е вече да се купи или не?Сега главният спекулативен мотив в България е очакваното влизане в Европейския съюз (ЕС) в началото на 2007 г. Тоест цените в момента вървят нагоре в очакване на нови покупки на жилища от европейците след приемането ни в ЕС. Опитът на Чехия, Словакия, Полша и Унгария показва, че цените на недвижими имоти достигат своя максимум няколко месеца след приемането в ЕС - обикновено до една година след заветната дата. При тези обстоятелства можем да заключим, че цените ще достигнат своя връх през втората половина на 2007 г.

За отговор на втория въпрос използваме темпа на нарастване на цените у нас през последните няколко години, а също и темпа на нарастване на цените в горепосочените страни. Сега в България цените растат с темп от около 20-30% на година, а опитът на новите страни - членки на ЕС, сочи, че този темп на нарастване леко се забавя. Тоест може да очакваме растеж в цените от около 15-20% годишно. Оттук следва, че през втората половина на 2007 г. цените на недвижимите имоти ще са приблизително

С 50% по-високи, отколкото днес

По въпроса за стабилизиране на цените има два аргумента. Историческият аргумент, приложен към гореспоменатите държави, ни показва, че обикновено цените падат с около 20-30%, а в някои по-спекулативни райони и повече. Погледнато икономически, не може да бъде другояче. Западноевропейският професионален инвеститор в недвижими имоти няма да чака да ни приемат в общността и едва след това да почне да купува имоти. По-вероятно е такъв инвеститор отдавна вече да е приключил с покупките си - докато цените все още са били ниски. Твърде скоро, след като ЕС приеме България, ще стане пределно ясно на всички, че Западът няма да дойде и да изкупи жилищата ни на високи цени.

Освен това българинът ще започне да продава спекулативно придобитото си имущество. Причината за това е съвсем прос­та: спекулантът купува с цел печалба от бъдещо покачване на цените. В момента, в който стане ясно, че цените няма да растат повече, той няма да има причина да държи имотите и следователно ще излезе на пазара вече в ролята на продавач. Това важи особено за онези, които са купили два, три или повече имота. Именно спекулантите са тези, които ще „натиснат“ цените надолу.

Обикновено периодът на спадане на цените продължава около година-две, а общият спад е от порядъка на 20-30%. Нека направим проста сметка при така заложените прогнози. Имот, който сега струва 20 000 лева, очакваме след около три години да порасне с примерно 50% някъде до 30 000 лева. След това спад от 30% означава крайна цена от 21 000 лева след около 5 години. При тези обстоятелства едва ли си заслужава сега да се купува спекулативно имот, освен ако спекулантът не разчита на уменията си да го продаде изгодно, преди още цените да започнат да падат.

Ефектът от предполагаемия спад в цените на недвижими имоти е общоикономически. До този момент чрез жилищния сектор банковият кредит навлиза в икономиката и създава условия за икономически растеж. Спадът на жилищните цени води до „замръзване“ на кредита, а това - до

Сериозна стагнация в икономиката

вероятно дори до рецесия. Заетостта и доходите намаляват, а обслужването на кредитите се превръща в сериозен проблем. Някои от по-агресивните банки, които имат значителни количества жилищни ипотеки в портфейла си, обикновено започват да изпитват проблеми с ликвидността, тъй като не всички кредитополучатели са в състояние да обслужват редовно заемите си. В подобни ситуации настъпват и наченките на банкови кризи. Тогава банките биват принудени да влизат във владение на ипотекираните жилища и да ги продадат на пазара, което от своя страна води до допълнителен спад в цените на жилища и допълнително влошава кризата.

Отново наблягаме на ролята на кредита - в зрелия етап на спекулация основният двигател на цените нагоре е спекулативният банков кредит. След „спукването на балона“ именно ликвидирането на този спекулативен кредит срива цените надолу. В това се изразява същността на спекулативния цикъл.

Крайният ефект върху икономиката е строго пропорционален на количеството спекулативен кредит. Тоест един дълъг, проточен и интензивен спекулативен период е винаги последван от тежка рецесия, често пъти с „фойерверки“ в банковия сектор, а един по-кратък спекулативен период с ограничени спекулативни кредити - до една кратка и безболезнена стагнация. Нашата прогноза е някъде по средата - малко на брой банкрути и сравнително кратка, но болезнена рецесия.

Ситуацията може да се обобщи така:

Закупилите през началния етап на спекулативния период винаги печелят добре. Тук ще попаднат всички, които са купили преди 2002 г. Дали ще продадат и реализират печалбата си зависи от тяхното финансово положение и инвестиционни алтернативи. Ясно е обаче, че след 2007 г. те няма да могат да очакват свръхпечалби в този сектор.

Закупилите през зрелия етап обикновено печелят съвсем малко, едва колкото да покрият разходите си по капитала или да получат нормална възвращаемост. В тази категория вероятно ще попаднат хората, купили през 2003-2004 г.

Закупилите през късния етап на спекулативния период обикновено губят. Те нямат избор - или трябва да продадат малко по-късно, например през 2007, за да спечелят, или ще трябва да се примирят със загубите си. Купилите през 2005-2007 г. ще попаднат в тази категория. Те няма да получат нормална възвращаемост от парите си поне 10 години след вложението, но в случай че са купили имотите с цел да живеят в тях, това не бива да ги притеснява. В такъв случай е важно да нямат голям заем. Хората, които са обременени с особено голяма ипотека, е редно да продадат и да реализират печалба.

На базата на икономически и исторически анализ трябва сравнително скоро от макроикономическа гледна точка да се очаква значителен спад в цените след изчерпването на спекулативното търсене.

Сега вече е малко късно да се купува спекулативно и купувачите трябва да купуват само онова жилище, в което ще живеят, при условие че могат да си го позволят със спестени средства или минимален кредит - да кажем, 10-30% от цената на жилището. Купуването на жилище със значителен заем превръща собственика му в спекулант с всички възможности за печалби, но и рискове от загуби.

Ръст на цените на жилищата до 10%

Очакват се повече инвестиции в търговски площи и индустриални имоти

Какво донесе 2004 г. на пазара на недвижими имоти в България? Възможните отговори на този въпрос са повече от един, а обединяващата дума е ръст. Първо, това е ръст на цените. Той по оценка на агенциите за недвижими имоти е средно 35 - 40 на сто. Второ, нарасна и броят на сключените сделки с недвижима собственост - по прогнозни данни с около 30 на сто спрямо 2003 г. Трето, през цялата година с бърз темп растеше предлагането на обекти ново строителство, както и активността на строителните компании. Това доведе до нарастване на издадените разрешения за строеж с близо 30 на сто за първите девет месеца от годината спрямо периода януари - септември на миналата година. Думата ръст от брокерските компании използват и при обобщаване на информацията за броя на отпуснатите нови кредити за покупка на имоти. Средно за страната се очаква той да бъде около 10 на сто. Безспорно обаче най-големият ръст е този на паричния оборот на пазара на недвижими имоти. Очаква се той да бъде рекорден. Ръстът при паричния ресурс на отпуснатите ипотечни кредити например е над 100%, като отпуснатите ипотечни заеми са на стойност 836.5 млн. лв. Отделно от това свободните парични средства в населението, които поддържат пазара на недвижими имоти в непрекъснато активно състояние, по данни на агенциите за недвижими имоти са близо 2 млрд. лв. Броят на компаниите, които упражняват посредническа дейност при покупко-продажбите, също расте - близо 12% повече регистрирани компании вече работят в сектора, а нелегално упражняващите дейността са се увеличили близо два пъти. Нараства и интересът към придобиване на собственост в България от страна на чуждестранните купувачи, на институционалните фондове...

Цени, цени и пак цени
През тази година най-бързо се покачваха цените на жилищата в градовете и ваканционните имоти в курортните комплекси. В някои райони на страната цените на апартаментите се удвоиха и продължават да растат и в момента. София и Варна са най-скъпите места в България, като цените в двата града към средата на годината се изравниха. В момента в морската столица някои жилищни имоти се предлагат на по-високи ценови нива от тези в смятаните за престижни комплекси на столицата - от около 1100 евро на кв.м. до 1300 евро на кв.м. Това се отнася до апартаментите в идеалният център на града, Гръцката махала и Морската градина. По данни на интернет порталите в момента средната цена на предлагане на апартаменти за продажба във Варна е около 760 евро на кв.м, докато за столицата тя варира от 600 до 620 евро на кв.м. Най-скъпо в София се търгуват жилищата в кварталите „Яворов“ и „Изток“, като тяхната цена от началото на годината до декември се е покачила от 520 до 900 евро на кв.м. В тези райони има оферти за продажба и на цени между 1000 и 1100 евро на кв.м. Предложения на подобни ценови нива има и в някои от централните части на града, но като цяло средната цена на апартаментите в центъра е между 800 и 850 евро на кв.м. Със средни стойности на предлагане от около 800 евро на кв.м сред скъпите квартали на града се нареждат „Иван Вазов“ и „Лозенец“. В другите големи градове на страната нива от 1000 евро на кв.м трудно могат да бъдат постигнати. В Пловдив и Бургас в момента средните ценови нива на предлагане са близки и са в границите на около 400 евро на кв.м. В престижните райони на Пловдив цената на жилищата към края на годината е достигнала около 550 евро на кв.м, а в елитния бургаски квартал „Лазур“ - 620 евро на кв.м. Въпреки че като абсолютна стойност цените на апартаментите в двата града остават далеч зад тези във Варна и София, като процентно увеличение те са прибавили към стойността си средно между 35 и 40 на сто.

Модерните селища
Цените на продажба на апартаменти във ваканционните селища започнаха годината със средни стойности от около 600 евро на кв.м, и я приключват с нива от 1000 - 1300 евро на кв.м. Дори бързо нарастващото предлагане на такива имоти не успя да забави поскъпването им. Според агенциите за недвижими имоти цените в този сегмент на пазара ще продължават да растат до момента, в който не се изравнят с тези на сходни жилища в основните ни туристически конкуренти като Черна гора и Хърватия.

Умерен ръст
През 2005 г. ръстът на цените на имотите ще се забави леко и ще е в рамките от 5% до 10%. Това са умерените прогнози, които дават от агенциите за недвижими имоти. В края 2003 г. компаниите посредници даваха подобни на тези прогнози и за развитието на пазара и през тази година. Повечето посредници са на мнение, че дългосрочна прогноза за развитието на пазара не може да се даде. Техните очаквания обаче са, че през следващата година поради увеличените обеми на жилищно строителство основно в големите градове на страната поскъпването на имотите ще бъде в по-ниски от сегашните граници. Място за развитие на пазара има в сегмента на търговските площи. Съдейки по инвестиционната активност в този сектор в страните от Централна и Източна Европа, може да се очаква, че през 2005 г. и България ще бъде включена в проектите на компаниите, инвестиращи в изграждането на търговски обекти. От консултантските компании очакват годината да донесе развитие и за още един сегмент на пазара - този на индустриалните имоти.

четвъртък, декември 23, 2004

Нивите поскъпнали двойно

за последните 3 години, съобщи Мехмед Дикме. В момента средната цена на декар е 306 лева, докато през 2001 г. е била 137 лв. До 10 януари пък в парламента ще бъдат внесени за обсъждане промените в закона за собствениците на земеделска земя. Ако бъдат приети, пустеещите земи ще станат собственост на общините. По разчети на земеделското министерство кметовете ще стопанисват и управляват повече от 10 млн. дка.

вторник, декември 21, 2004

София става център на Балканите

Все по-често напоследък не само в България, но и в европейските страни София се нарича център на Балканите. Бизнесмени от Германия, Япония, Швеция вече разработват актуални проекти за развитието на хотелската база и инфраструктурата на българската столица. София става център на БалканитеВсе по-често напоследък не само в България, но и в европейските страни София се нарича център на Балканите. Бизнесмени от Германия, Япония, Швеция вече разработват актуални проекти за развитието на хотелската база и инфраструктурата на българската столица.Най-важната причина София да стане център на Балканите е растежът на икономиката, както и стабилността на паричната единица. В сравнение с останалите балкански страни България има висока възвръщаемост от инвестициите в промишлеността и недвижимата собственост. През последните години София стана изключително притегателно място за инвестиции. Освен мащабното строителство на жилища се откриват и нови ниши - ще се инвестира в индустриалните зони, в логистични центрове и в други значими обекти. Бързото развитие на София определи и нуждата от нови офиссгради, които усилено се строят. Не случайно София е номер 1 в класацията за най-изгодна инвестиция в офиси в Европа. Корпоративните офиссгради, които се строят в столицата, са много интересни като екстериор и архитектура. Единствено при този тип сгради проектантите получават повече свобода за творчество, поясняват архитектите. Фирмите държат и сградата, където се помещава тяхното ръководство, да стане символ на марката, която представят. Още едно потвърждение на факта, че София се утвърждава като балканско средище, е новооткритият нов комплекс на американското посолство в София. Характерното за комплекса е това, че като мащаб той е най-голям на Балканите и ще обслужва целия регион. Сградата заема 50 хил. кв. м площ. Целият комплекс се разполага върху територия от 10 акра в единия край на Южния парк. Строителството на комплекса възлиза на 70 млн. долара. По изчисления на мисията в българската икономика са постъпили около 20 млн. лева покрай строежа. Голяма част от строителните материали са закупени от България. В цялата палитра на недвижимите имоти България е на 15-о място в класацията за ефективност на инвестицията. Въпреки повишените си цени имотите у нас продължават да се търгуват най-евтино в сравнение с европейските страни.Трайното високо е търсенето на имоти в София и столицата продължава да се разраства. Най-голям интерес има към южните територии на София. Новите квартали на "Младост" ще прескочат още по на юг, към Витоша. Строят се редови, еднофамилни и многофамилни къщи, квартали от "затворен тип". Предстои строителството на жилищен квартал (резиденшъл парк) на юг от Околовръстния път. Парцели в южните територии на кв. "Младост 4" има достатъчно, но те са с голяма площ и са подходящи за строителство на жилищни комплекси. Засилено строителство има и около София - в гр. Божурище, кв. Бояна, Драгалевци, Манастирски ливади. Всяка година в София се откриват по няколко нови луксозни хотела. В туристическите каталози повечето от тях са обявени като 4- и 5-звездни. В миникомплексите около столицата също се строят хотели с подземни гаражи, кътове за отдих и спортни съоръжения. Почти през цялата година хотелите са оптимално запълнени. Има около 15% ръст на туристи в сравнение с миналата година. Преобладават чуждестранните туристи и бизнесмените.

Доверете се на специалист за определяне на цената

Първият въпрос, с който се сблъсква всеки, който е решил да продава своя недвижим имот, е каква цена да му поиска. До отговора на този въпрос продавачът може да стигне или сам, или с помощта на специалист. Дори и да ползва услугите на агенция за недвижими имоти, твърде често продавачът идва с вече намислена цена. Казвам намислена, защото в много случаи тази цена отразява сумата, от която човекът се нуждае, а не реалната стойност на конкретния имот. Доверете се на специалист за определяне на ценатаПървият въпрос, с който се сблъсква всеки, който е решил да продава своя недвижим имот, е каква цена да му поиска. До отговора на този въпрос продавачът може да стигне или сам, или с помощта на специалист. Дори и да ползва услугите на агенция за недвижими имоти, твърде често продавачът идва с вече намислена цена. Казвам намислена, защото в много случаи тази цена отразява сумата, от която човекът се нуждае, а не реалната стойност на конкретния имот. В други случаи клиентът идват при нас след задълбочена предварителна работа. Продавачи са споделяли, че за да определят цената на своя апартамент, те са направили няколко огледа на подобни жилища в техния квартал и въз основа на личната си преценка за техните качества са определили цената на продавания от тях имот. На пръв поглед този метод изглежда доста разумен, но няма никаква гаранция, че при опознавателните огледи ще попаднете на жилища с разумно определени цени. Всъщност медийното пространство предлага твърде много източници за цени на различни типове апартаменти във всеки район на столицата. Всеки с лекота може да намери средната цена на предлагания от него апартамент в района, където той се намира. В порталите за недвижими имоти задължително присъства актуална статистическа информация на базата на поместените там оферти. Подобно е положението и във вестниците за обяви, където може да се види и целият ценови диапазон, в който се движи интересуващото ви жилище.Разбира се, всички тези цени отразяват нивото на предлагането, а в много случаи реалната цена на сделката е твърде различна от първоначалната оферта. Освен това всеки от тези източници на информация, било то Интернет или вестник, не е предпазен от възможността сред действителните обяви да попаднат и такива с нереални цени. Една такава фиктивна обява веднага променя не само диапазона на движение на цените, но и средната цена за разглеждания тип имот.Когато клиентът сам е определил цената на своето жилище, твърде е възможно въпреки многото източници на информация неговата преценка да се нуждае от коригиране. Считам, че професионално задължение на брокера е да посъветва своя клиент най-напред по цената на предлагания от него имот. Много е важно предварително да се определи каква всъщност е доминиращата цел на продавача - дали иска да продаде бързо, макар и на по-ниска цена, или държи на висока цена, и е готов да изчака. Имам много случаи от последните години, когато цени, които в даден момент са изглеждали нереално високи, са се оказали постижими след неколкомесечно предлагане на пазара. Разбира се, ситуацията с недвижимите имоти сега не предполага значително повишение в кратко време и затова, ако офертата се е задържала твърде дълго сред базата данни на някоя агенция, това е симптоматично, че нещо с цената не е наред. За да продадете своето жилище по максималната цена за този тип и район, то наистина трябва да е "без забележки". И въпреки това то ще се продаде по-трудно, отколкото друго жилище, което е в средния ценови диапазон, макар и да е лишено от някои "екстри".Най-бързият и достоверен подход при определянето на цената на даден апартамент е оценката да се направи от агенция за недвижими имоти. Колегите в най-голяма степен разполагат с актуална информация не само за цените на предлагането, но и за нивата, на които се сключват реалните сделки. Във всички случаи информацията на брокерите е почерпена от живия пазар, а не от статистическите данни. Има и още нещо, което често клиентите подценяват или не разбират. Погрешно е да се смята, че колкото повече агенции продават вашето жилище, толкова по-добре. Добрият подход е точно обратният. Поверете жилището си за продаване само на една агенция и тя през цялото време ще защитава вашите интереси и ще отстоява вашата цена. Когато агенциите са няколко, те неизбежно научават за "конкуренцията" помежду си и в тази надпревара за продажбата те предпочитат да защитят своя собствен интерес вместо вашия.

събота, декември 18, 2004

Собственикът на "Имоти" ООД станал брокер покрай журналистиката

Ако се опише Валентин Съйков като журналиста сред брокерите на недвижими имоти, това надали ще изненада някого. Собственикът на агенция "Имоти" ООД е отдавна известен сред колегите си не само като един от пионерите в бранша на недвижимите имоти, но и с миналото си на вестникар.Малцина обаче знаят, че зад 15-годишната му практика като журналист и 10-годишния стаж като брокер на имоти стоят две висши образования, една дисертация, опит в издателския бизнес и заложби на художник. Това са всесе посоки, в които можела да се развие кариерата му, ако още от началото не бил твърдо убеден, че неговото призвание е вестникарството."Завършил съм статистика в икономическия институт в София, някогашния "Карл Маркс". Като статистик обаче не съм работил нито ден,защото бях твърдо убеден, че ще работя като журналист", разказва Съйков. Преломът дошъл във втори курс, когато записал "Икономическа журналистика" като втора специалност. По-късно защитил и дисертация за антивоенните движения в Западна Европа, с която получил докторска степен по философия. "Трудът ми беше по-скоро в областта на политологията, но в годините на социализма тя се смяташе за буржоазна наука, а у нас се изучаваше марксистко-ленинска философия", спомня си той.

Новият офис на Валентин Съйков е разположен в сграда, построена от съдружниците му от пловдивската фирма "Сиенит".
Журналистическата му кариера започва още по време на следването, когато давал материали в различни вестникарски редакции. В края на 1979 г. постъпва във вестник "Вечерни новини", първоначално със стипендия от Съюза на журналистите в България, а след това на постоянна работа. Най-запомнящите се години от журналистиката обаче свързва с редакцията на "Труд", където го назначават в началото на 80-те години. Аз се бях специализирал в критичните материали, а тогава този вестник даваше най-голяма свобода на писане, спомня си брокерът. Покрай писането се запознал и с жена си Бойка. "Стана покрай един материал за химическия завод в село Равно поле. Аз бях написал, че не замърсявал околната среда и ме засипаха с гневни писма. Прекарах три дни в кабинета на директора на химическия институт в София в проучване на случая и накрая се ожених за секретарката му", спомня си Съйков.Вторият прелом в живота му идва през 1991 г. след смяната на ръководството в "Труд". "По това време бях завеждащ икономическия отдел и си тръгнах след главния редактор Дамян Обрешков, на чието място дойде Тошо Тошев. Тогава се зарекох никога повече да не работя на заплата и реших да започна частен бизнес", спомня си брокерът. Бизнесът е издателско-рекламната фирма "Диограф", която прави със свой приятел печатар. Регистрирахме фирмата на баварската маса в нашия хол и похарчихме за нея последните си заплати. Като се замисля сега обаче не съжалявам, че бях принуден да напусна "Труд" - иначе надали щях да имам куража да започна всичко от нула, разказва Съйков.Издателският бизнес постепенно потръгва. Като успехи той и съдружникът му отчитат две книжки - "Знаете ли всичко за кучето" и "Знаете ли всичко за котката", които преиздават няколко пъти в 10-хиляден тираж. По това време четива на подобна тематика са рядкост и имат голям успех.Съйков обаче съвсем не е приключил с журналистиката. Още с напускането на "Труд" започва да мисли какъв вестник няма в България и стига до идеята за "Имоти". Междувременно става ясно, че строителната компания "Интертайм" (сега "Интертайм континентал") има намерение да издава подобен вестник и решават да започнат общо издание. Списването на вестник "Имоти" между 1991 и 1994 г. Съйков определя като най-сериозната си дейност в издателската област.Покрай изданието той навлиза и в бизнеса с недвижима собственост. Основава агенция "Имоти" ООД и от тук започва и кариерата му като брокер. "Стана случайно, може би ако издавахме вестник за автомобили, сега щях да продавам коли, шегува се той. И този бизнес започва от собствения му апартамент, който бързо е превърнат в офис. "Тогава повечето колеги работеха в жилищата си, но за разлика от така наречените "домашни брокери" ние разполагахме с доста добро за времето си оборудване - автоматична телефонна централа, договори, подготвени от юристи и написани на компютър, казва Съйков. Той си спомня още, че по това време още е нямало курсове за брокери, затова всичко се е учило в крачка. Именно поради липсата на специално обучение у нас брокерите са вероятно хората с най-разнообразни професии. Сред тях има историци, инженери, архитекти, икономисти.Един от главните ми брокери беше балетист. И в тази професия можеш да се опариш както от некоректни клиенти, така и от некоректни служители", категоричен е брокерът. Той си спомня като куриоз една от първите си сделки, когато купувачът предложил да му плати 50% от комисионната, ако прескочат агенцията при сделката. Човекът дори не подозирал, че всъщност си има работа с нейния шеф. "През първите години това беше много типичен случай - брокери се съгласяваха да вземат пари зад гърба на фирмата и да скрият сделката. В бизнеса обаче успяват само хора, които не търсят далавера на дребно - да поизлъжеш тоя-оня, да направиш лесни пари с един удар", категоричен е Съйков.Днес, след повече от 10 години опит в този бранш, по всичко личи, че и бизнесът с имоти е отеснял за неспокойния дух на предприемача. От няколко години той е и управител на строителната компания "Стар Мил", където е в съдружие със собствениците на пловдивската строителна фирма "Сиенит".Признава, че професията му не го оставя на мира, дори когато е на почивка. "Със семейството ми обичаме да пътуваме, видял съм много страни. Турист съм обаче до третия ден, след това започвам да оглеждам къщи, парцели, оферти за продажба. Ей така, да си сверя часовника", признава Съйков.Силно е впечатлен от Турция заради огромните мащаби на строителството. "Това, което преди години видях там, не съм го виждал в България, нито в която и да е европейска страна. Това е пример за динамично развитие на една изостанала държава. Ние сме изправени пред същото предизвикателство и има много да наваксваме. Дано поне този път вървим в правилната посока", пожелава си Съйков.

В бъдеще време
Плановете ми за след години ли? Ще видим. Катя, която работи при мен още от времето на вестник "Имоти", често ме поднася, че на стари години ще пропиша книги. Ако имам свободно време, обаче бих отворил антикварен магазин или художествена галерия. В студентските си години рисувах и исках да кандидатствам в Художествената академия, но се отказах заради журналистиката. Не пазя картините си. Те останаха из многобройните ми квартири навремето. И до днес обаче - при пътуванията си в чужбина и у нас, не пропускам музеите на изкуството и галериите. За ужас на семейството ми съм запален почитател съм на изкуството на импресионистите и на Салвадор Дали. Не си падам по абстрактната живопис, защото обичам да има ясно доловима идея. Не колекционирам картини - не обичам копията, а оригиналите не мога да си позволя.

http://www.monitor.bg/article?sid=&aid=23379&eid=218

четвъртък, декември 16, 2004

“Елана холдинг” излиза на пазара на имоти

Компанията очаква от 3 до 5 пъти поскъпване на земята до 2007 година

Инвестиционна компания "Елана" планира да регистрира два фонда за недвижими имоти по Закона за дружествата със специална инвестиционна цел, съобщи Емилиян Петров, мениджър "Проекти" в "Елана инвестмънт", консултантското дружество на компанията.През февруари - март догодина дружеството планира да получи лиценз за "Елана Фонд за инвестиции в земеделска земя", а по-късно ще бъде регистриран и "Фонд за инвестиции в недвижими имоти". Двата фонда ще инвестират средства от продажба на акции в съответния вид активи.За създаването на фонда за земеделски земи "Елана" вече има предварителна договорка за съвместно участие със застрахователна компания. С нейното включване ще бъде покрито изискването поне 30% от капитала на дружествата със специална инвестиционна цел да се държат от институционален инвеститор. Акционерите във фонда за недвижими имоти още се уточняват, поясни Петров. Двата фонда ще бъдат вписани в търговския регистър с минималния допустим капитал от 500 000 лева и ще увеличат капитала си чрез емитиране на акции на фондовата борса.Фондът за земеделски земи ще бъде регистриран за срок от 7 години и ще инвестира в закупуване и окрупняване на парцели обработваема земеделска земя. Те ще се управляват чрез отдаване под аренда, а след ликвидацията на фонда ще бъдат продадени.Целта ни е да подпомогнем развитието на индустриално земеделие, обясни Петров. Според него в момента цените на земята у нас са 2 пъти по-ниски от тези в новите страни членки на ЕС и в тази област се отваря сериозен пазарен прозорец за инвестиции. Земеделските земи тепърва ще поскъпват и с комасацията на парцелите очаквам през следващите 7 години цените им да се вдигнат от 3 до 5 пъти, прогнозира той. На тази основа очакваната доходност от акциите на фонда е около 25-30%, като основната част от нея ще се формира от повишената стойност на земите. При годишна рента от земята от около 10%, очакванията ни са за сравнително нисък дивидент от акциите на този фонд, в рамките на 5%, посочи Петров.Дивидент от 10-15% годишно и приблизително такава доходност от увеличената стойност на активите очаква "Елана" и от акциите на фонда за недвижима собственост. Той ще инвестира основно в градски имоти - покупка и строителство на жилищни, индустриални и търговски сгради. Това са активи, които се очаква да задържат или да повишат стойността си и да осигурят балансиран доход. Засега не проявяваме интерес към офис-сградите, тъй като смятаме, че на този сегмент от пазара има пренасищане, обясни Петров.До момента у нас са регистрирани и са получили лиценз общо 4 дружества със специална инвестиционна цел, а едно е в процес на лицензиране, съобщиха от Комисията по финансов надзор (КФН). Първите играчи на този пазар са "Капитал директ" на Българо-американска кредитна банка и Българо-американския инвестиционен фонд, "TBI - BAC Недвижима собственост" от групата на TBI Holding, "Бенчмарк фонд имоти" и "Колос 1" с основен акционер "Ви-Веста холдинг". Повечето дружества бяха лицензирани от КФН в началото на тази година, след като през миналата бе приет Законът за дружествата със специална инвестиционна цел.Суперлуксозна жилищна сграда продават в квартал “Изток”

"Елана" вече направи първата си стъпка в инвестирането в недвижимите имоти през април с покупката на новопостроена жилищна сграда в елитния столичен квартал "Изток".Постройката е разположена на ул. "А. П. Чехов" №69, на ъгъла с ул. "Юрий Гагарин". Тя е с обща разгъната застроена площ над 8000 кв. м, която включва луксозни апартаменти, подземни гаражи, мазета, складови помещения и партерен етаж за банкови офиси и магазини.Сградата разполага с разрешение за ползване ­ Акт 16 и вече има голям интерес за покупки от страна на фирми и частни лица, съобщиха от холдинга. Към момента се предлага за закупуване за лични или служебни нужди луксозен апартамент, построен с последните технологии в строителната индустрия.С този проект инвестиционна компания "Елана" затвърждава присъствието си на пазара на недвижими имоти, предвид предстоящото учредяване на Фонд за инвестиции в недвижими имоти, съобщиха още от холдинга.ХАРАКТЕРИСТИКИ НА СГРАДАТА Обща разгъната застроена площ - 8437 кв. мЧиста площ - 6418 кв.м Две секции - Южна и Северна (съответно на 7 и 5 етажа), застроени с две нива подземни гаражи, мазета и складове, партерен етаж Самостоятелни стълбищни клетки, облицовани в камък и луксозен асансьор OTIS Просторно входно лоби с площ от 280 кв. м 27 апартамента и 3 ателиета, 39 гаража със средна площ от 23 кв. м, предлагани като отделни обекти.3 помещения в партера на сградата, предвидени за банкови офиси и/или магазини с обща площ 670 кв.м. Окабеляване - дава възможност за многобройни телефонни линии от най-висок стандартСТРОИТЕЛНИ РАБОТИ Конструкция - монолитна, стоманобетонова Външни стени - тухлени ytong, 30 см ширина Топлоизолация - фибран Външна облицовка - камък/минерална мазилка Покрив - покривни тераси с хидроизолация върху топло и пароизолацияВъншна дограма - алуминиева, прахово боядисана с термомост и с махагонова вътрешна обшивка, троен стъклопакет със стоп сол с висока шумо и топлоизолацияВходни врати на апартаментите - блиндирани, обкачени двустранно с масивен махагон Парапети по тераси - метал и стъклоКонтрол на достъпа - с портиерско помещение, камера на входа на сградата и видео домофони; видеонаблюдение на периметъра около сградата и подземните нива.Два луксозни асансьора OTIS - кабина от инокс, автоматични вратиСтълби, подове, стени - каменна облицовкаПлощадки, фоайе вход, рецепция - камък


ЗАКОНОДАТЕЛСТВО
500 000 лв. е минималният капитал за АДСИЦ

Минималният капитал за учредяване на дружество със специална инвестиционна цел (АДСИЦ) е 500 000 лв. Вноските могат да бъдат само парични и трябва да са изцяло внесени при подаване на заявление за вписване в Търговския регистър. При свикването си учредителното събрание на дружеството задължително приема решение за първоначално увеличаване на капитала със същия клас акции, като записаните. То трябва да е най-малко 30% от капитала на дружеството.По закон това е акционерно дружество, като негови учредители могат да бъдат до 50 лица. Не по-малко от 30% от капитала трябва да бъдат записани от институционален инвеститор. Дружеството е длъжно да уведоми Комисията за финансов надзор за вписването си в Търговския регистър в 7-дневен срок от получаване на решение от съда. До 6 месеца след това ръководството му подава заявление до комисията за издаване на лиценз.Дружествата със специална инвестиционна инвестират в недвижими имоти и вземания на средства, набрани от продажбата на ценни книжа. Дейността им включва строителство, подобрения и покупка на недвижима собственост и вещни права върху нея, като впоследствие имотите се препродават, предоставят се за управление, отдават се под наем, на лизинг или под аренда с цел получаване на доход. Дружествата със специална инвестиционна цел могат да инвестират само в имоти на територията на България.Дружествата със специална инвестиционна цел са длъжни да разпределят като дивидент най-малко 90% от печалбата си за финансовата година. Дивиденти се изплащат до 12 месеца след приключването на финансовата година.

www.monitor.bg/article?sid=&aid=23171&eid=216

сряда, декември 15, 2004

Българските имоти съвсем не са евтини

В чуждестранните сайтове, които активно приканват за инвестиции в нашата страна, продължава да се твърди, че цените на недвижимите имоти в България са все още твърде ниски. Този рефрен се припява и в някои родни журналистически публикации. Считам, че е редно да се направи трезва оценка в това отношение. След няколко години възходящо развитие цените на много места са вече твърде високи и по мое лично мнение не представляват инвеститорски интерес. Българските имоти съвсем не са евтиниВ чуждестранните сайтове, които активно приканват за инвестиции в нашата страна, продължава да се твърди, че цените на недвижимите имоти в България са все още твърде ниски. Този рефрен се припява и в някои родни журналистически публикации. Считам, че е редно да се направи трезва оценка в това отношение. След няколко години възходящо развитие цените на много места са вече твърде високи и по мое лично мнение не представляват инвеститорски интерес. Все още в публичното пространство продължава да се тиражира мнението на най-различни специалисти, че след влизането ни в Европейския съюз цените на недвижимите имоти ще скочат многократно и тези, които купят сега, ще могат да продадат тогава със значителна печалба. А за обикновения българин след 2007 г. щяло да бъде невъзможно да се сдобие с имот. Един обзор на ситуацията в момента показва, че масовите жилища за две години са удвоили и дори утроили цената си. В болшинството си това са стари и панелни жилища, които считам, че почти са достигнали своя ценови максимум. Що се отнася до новото строителство в София и по Черноморието, то все още не е достигнало своя ценови връх. Потвърждение на това е и продължаващата тенденция цените на новите жилища да се вдигат на практика всеки месец. Пазарът все още поема тези повишения, но точката на насищане наближава и в този сегмент от пазара. Наистина цените на строителните материали и останалите разходи по строителството също се увеличават, но поскъпването на новите жилища не е свързано с тяхната себестойност, а преди всичко с конюнктурни причини.Все повече гласове на специалисти и наблюдатели от България и чужбина започват да се чуват в подкрепа на това, че ефектът от присъединяването на страната ни към Европейския съюз вече се е реализирал. Или с други думи казано, в ценово отношение българските недвижими имоти са готови за Европа. Не така обаче стои въпросът с качеството на изпълнение, с изключение на сградите, строени през последните няколко години. Европейските цени са наистина несравнимо по-високи от българските, но несравнимо по-високи са качествените им показатели.В централната част на столицата представителните жилища в момента се оферират около 1100 евро/кв. м. Подобни, а и по-високи са цените на новото строителство на някои места по Черноморието. Цените на офисите и търговските площи в някои райони на София са два и дори три пъти по-високи. Факт е, че купуването на жилища не е спряло и макар и с по-бавни темпове, високите цени се "преглъщат" от пазара.В същото време опитът на доскорошните "братски" страни показва, че приемането в Европейския съюз не пуска духа от бутилката и цените на недвижимите имоти не само не се повишават стремително, но дори в много случаи падат. Или с други думи, нещата идват на местата си. Важно е да се знае, а това е отправната точка за всеки един анализ на пазара за недвижими имоти, че цената на дадено жилище или имот зависи в много по-малка степен от неговата себестойност и дори качество на изпълнение. Решаващ фактор за размера на цената и тенденцията за нейната промяна са местоположението и инфраструктурата на имота. Трябва да признаем, че в това отношение в България е направено твърде малко, а на болшинството места - нищо. По Черноморието е пренаселено, зеленината е изсечена, пясъчната ивица и морето "отстъпват", а големите ни курорти са добили напълно градски вид. Едва ли това е, което търсят европейците. Не очарова и столичният град с влошаващата се инфраструктура, с липсата на места за паркиране, с мръсните и тесни улици и задъхващия се градски транспорт. Западните "ловци на имоти", както ги нарича английската преса, имат животински нюх към печелившата инвестиция и едва ли можем да очакваме, че техният апетит ще продължава само по инерция. Нестихващ интерес представляват старите къщи в малки български китни селца и планинските ни курорти. Очаква се и масово присъствие на инвестиционните фондове, тъй като свободните ниши в българския пазар за имоти не са изчерпани.

вторник, декември 14, 2004

Британски полицаи се заселват край морето

Броят рекордните 400 лева за декар в Северна България

Изключително добрата сделка била сключена за голям парцел от 130 дка ниви между Каварна и Шабла. Новият собственик щял да инвестира и да развива модерно земеделие. 370 лева стигна цената на декар земя в Балчик и до 300 лева в района на Генерал Тошево. Двойно по-скъпо се продават и масивите в Крушари. През миналата година те се търгуваха по 50-60 лева за декар, сега цената е 120-140 лв. за декар.

ДОБРИЧ. Полицаи от Острова са сред новите заселници в Добруджа, научи "Стандарт". Двама британски служители на реда са си купили къщи в Славеево и Царичино. Селата са на 10-15 километра от морето. Ченгетата били пред пенсиониране и смятали да почиват у нас поне 6 месеца в годината. Освен това искали да инвестират в имоти. Затова броили по 12-15 хиляди лева за къщи в селата край Албена и Балчик. Дори имоти, които са на 50 километра от морето, са привлeкателни за новите заселници от Англия и Германия, категорични са добруджанските брокери.Рекордна цена от 400 лева удари декар добруджански чернозем през последните дни, съобщи Костадинка Добрева от агенцията за недвижими имоти "Контини" в Добрич.

www.standartnews.com/stnews/theday/s4292_20.htm

Расте търсенето на земеделска земя от 100 дка нагоре

Интересът към покупка на земеделска земя се засилва и се превръща в трайна тенденция според представители на агенции за недвижими имоти. По техни наблюдения в момента търсенето многократно надвишава предлагането. Апетитът е главно към големи парцели от 100 до 2000 дка, но на пазара са предимно до 5 дка. Хората продават нивите си, само ако са закъсали за пари, заради налагащото се мнение, че те ще поскъпнат след влизането ни в Европейския съюз, казват брокери.

Цените на земеделската земя сега се движат в много широк диапазон - от 45 до 500 лв. за дка в зависимост от мястото. Изключение са единствено районите около София и по Черноморието, където предназначението на земята се променя веднага след покупката за строителство.

По прогнози на брокери след 2007 г. цените на земята ще достигнат 50-60% от европейските, които са между 500 и 1000 евро на декар. Други от бранша обаче смятат, че поскъпването ще е плавно - с по около 10-20 лв. на дка годишно. Общите очаквания за повишаване на цените на всички видове имоти преди и след приемането ни в Европейския съюз и при падането на конституционната забрана за покупка на земя от чужденци подхранват тенденцията на тази инвестиция да се гледа като на все по-перспективна .
Интересът към земите е провокиран и от факта, че европейски фондове предлагат средства за развитие на земеделския сектор у нас. До 2007 г. България трябва да усвои 450 млн. евро по САПАРД, а след това от структурните фондове още близо един милиард евро. Според инвеститорите изгодно е вложение от поне 100 дка земя с план за използването й, като за период от 5-6 години не трябва да се очаква печалба. Сделката зависи още от местоположението на имота, почвено-климатичните условия, инфраструктурата.
Огромно е търсенето на парцели от 1000-2000 дка от чужди компании, каза управителят на русенската “Компания Земя” ООД Мариан Станчев. Според него България губи потенциални инвеститори, защото в Румъния няма проблем да се намерят големи площи и купувачите се пренасочват. Докато няма комасация, няма много шансове за привличане на сериозни инвеститори за земеделие, смята той. По думите му в момента в Русе чужди компании се интересуват от земя за производство. Италианска фирма търси 2000 дка за засаждане на лозови насаждения. Английски предприемачи пък се оглеждат за терен за отглеждане на билки. Друг италиански инвеститор искал да произвежда зеленчуци и да построи фабрика за преработката им направо на полето, но плановете му били осуетени, защото не намерил подходящо голямо землище. Адвокатска кантора във Видин изкупува парцели за испански клиенти на цени от 45 до 90 лв. за дка, като изискването е парцелът да е над 10 дка. В Свищовско компания търси площи за засаждане на тополи, които ще имат пазар зад граница. Има запитване и за подходящи площи за създаване на черничеви насаждения за развитие на бубарство.

В Добричко едрите арендатори инвестират печалбата си от тазгодишна реколта в окрупняване на парцелите си, за да обработват собствени ниви. Сега фермерите плащат рента от 30% върху добивите, което обикновено е между 20 и 40 лв. за декар на собствениците на земя. По данни на брокери добруджанските арендатори, които обработват по 40 хил. дка, са собственици едва на една шеста от земята.

В последно време хора със свободни средства започват да ги влагат в покупка на земя за създаване на трайни насаждения, каза Йорданка Стефанова от Агенцията за земеделски земи във Велико Търново. Предпочитат се компактни имоти над 10 дка, като клиентите обръщат внимание на това дали има пътища наблизо, възможности за поливане и т.н. Арендаторите от областта купуват втора, трета и четвърта категория земя от 100 до 250 лв./дка, като поскъпването през изминалата година е с около десетина лева на декар, каза Стефанова. За година в Добричко черноземът е поскъпнал четворно от 70 - 90 на 250 - 300 лв. на декар, казаха брокери от местните агенции за имоти. Според тях сега търсенето многократно надвишава предлагането, докато преди пет години ситуацията е била коренно различна. Все по-рядко обаче добруджанци продават нивите си, защото не намират сделката изгодна и предпочитат рентата.

„Имам 20-ина декара земя в Карнобатско. Обработваше я кооперацията, докато фалира. Тази есен ми се обади местен агробизнесмен. Подписахме договор за аренда. След това обаче ми съобщи, че половината от земята била необработваема. Така че, ако има желаещи да я купят, ще я продам. Както направи жена ми със своята. Продаде я по 60 лева за декар. При нотариуса се оказа, че купувачът е само посредник. Парите броил турски бизнесмен. При това не български турчин", разказва пенсионерът Стайко Стайков от Сливен. Съгражданинът му Слав Янков обаче се отказал да продава, след като „Мелинвест холдинг” наел земята срещу рента от по 100 кг зърно на декар. Трудно се продават земеделски земи в Сливенско, казва Жана Лазарова, брокер в „Раксерт” ЕООД. Интересът на чужденците към земята в Сливенско е около планинските селища, уточни Митко Симеонов, собственик на агенция „Дамис”. Тя е посредничила за покупката на имоти от англичани, германци и холандци с туристическа цел.

Чужденците вдигат цените на нивите по Черноморието. Предприемачите променят статута на земеделските площи за строителство на вилни селища. Процедурата отнема около 6 месеца. В общината в Балчик са депозирани 50 молби за смяна на статута на терени край с. Рогачево, казва зам.-кметът на Балчик Живко Неделев. Инвеститорите се насочват към по-отдалечените от морския бряг терени заради тройно по-ниските цени и спокойствието на неурбанизираните райони. За чуждестранните клиенти не е проблем да пропътуват 50 км до плажната ивица, тъй като толкова обикновено е всекидневният им маршрут до работното място. В Бургаско декар земеделска земя се продава по 200 лв. “Това е смешна сума и очаквам да се вдигне над 240 лв. за декар”, казва Атанас Райков от "Адрес Недвижими имоти". Според него у нас евтината земеделска земя се купува основно за туристическа цел, а не за производство. Притежатели на земеделски имоти на първа линия на морето твърдят, че я предлагат по 100 евро на кв. м, докато миналата година е била 30 - 50 евро на квадрат. “Цените ще вървят нагоре, защото интересът на чужденците е голям, а свободна земя по крайбрежието остана малко”, казва Светослав Иванов, собственик на терени. Според него тази тенденция ще се запази дори и след налагането на ограниченията, предвидени в проектозакона за черноморското крайбрежие.
Нивите край София в района на Симеоново, Бояна и Драгалевци също отдавна са загубили предназначението си и се превръщат в луксозни кооперации, офиси, бензиностанции. Средните цени на квадратен метър в тези райони е около 50 евро. По данни на системата за агропазарна информация (САПИ) през миналата година в Софийско са продадени 2020 дка земя, като средната пазарна цена е 1920 лв. за декар. Скъпи са и нивите край Арбанаси, които вървят по 10-20 хил. евро за декар, съобщиха агенции за имоти от Велико Търново. Такива терени се купуват за изграждане на хотели и частни къщи. Земеделските земи в близост до селището се предпочитат, защото урегулираните имоти вървят с 5 - 10 хил. евро за декар по-скъпо.

Интерес будят и земите около очакваните трасета на бъдещите магистрали. “Собствениците на земеделски площи не крият надеждите си за по-голяма печалба и задържат продажбите”, казаха от агенцията "Дом-Ко" в Пазарджик. Цената на земята край магистрала “Тракия” и на главен път 1-8 е значително по-висока - от 3 до 5 евро/кв.м, отколкото останалата, която се продава по 150 - 200 лв. за декар. Според Илия Немски, един от големите земеделски производители в Пазарджишко, илюзорни са очакванията за някакво особено поскъпване на земеделската земя, тъй като чуждият инвеститор има интерес към големи парцели, които трудно се намират.

През последните два месеца пазарът на земеделски земи в Шуменско се раздвижи, каза Енчо Антонов, собственик на агенция “Земя 2004”. Площите се купуват за окрупняване на масиви, обработване или за строителство. Търсят се ниви над 10 дка, но такива предложения са малко. "Хората се въздържат да продават в очакване на предстоящото членство в ЕС и заради чужденците. Тези очаквания обаче са нереални", смята Радослав Радославов от агенция “Инфо”, Велики Преслав.

В Пловдивско не се наблюдава раздвижване на пазара. Според председателя на клона на национално сдружение “Недвижими имоти” Владимир Лафчиев регионът е един от най-разпокъсаните. Има търсене, но няма предлагане на големи масиви. В зависимост от категорията и местоположението декарът варира от 300 до 2000 лв. И там собствениците предпочитат да отдават под аренда, отколкото да продават. Най-голямо е търсенето на масиви до 100 дка, свързано с проекти за земеделско производство.

петък, декември 10, 2004

Бедняци живеят в къщи за милиони

Над хиляда сгради на пъпа на София са пред рухване

Пенсионери нямат дори лев за ремонт, но не продават скъпите имоти

Възрастна жена по пантофи чука на вратата на офис на една от централните столични улици. Собствениците я познават - всеки ден старицата проси по левче. От всички съседни офиси също й дават, за да си купи хляб и сирене. Тъй като насред декемврийския студ жената е по домашни чехли, собственикът предлага да й даде пари и за обувки."Не, благодаря, аз живея зад ъгъла и само притичах дотук", отказва тя. Всъщност бедната софиянка живее в просторен апартамент от 100 кв. метра. Въпреки окаяното състояние на жилището цената му е поне 80 000 евро, категорични са брокери на недвижими имоти.Според столичните общинари хиляди изнемогващи пенсионери живеят в апартаменти за стотици хиляди евро. Много от скъпите сгради обаче са в трагично състояние, защото не са ремонтирани с години."Само в нашия район десетки социално слаби обитават скъпи жилища, за чиято поддръжка не са в състояние да плащат", заяви пред "Стандарт" кметът на община "Средец" Иван Сотиров.Това са българи, които карат на ниски пенсии или минимални заплати, но са родени в центъра. Ако скъпият апартамент им е единствен, в момента те нямат пари не само за поддръжка на сградите, но и за плащането на сметките за ток и парно в огромните помещения. За нищо на света обаче не са съгласни да заменят родния си дом за по-малко жилище извън познатия район и да получат пари, с които могат да живеят добре.В същото време сгради, които би трябвало да бъдат част от лицето на столицата, буквално са пред рухване заради немотията на обитателите си. Постройки с изронена мазилка виждаме по всички централни столични булеварди. Още входовете им приличат на катакомби, от таваните се рони вар, а стълбищата трябва да се използват само при повишено внимание.В подобни сгради на "Дондуков" и "Нансен" вече нееднократно са спирани вода и ток за неплатени сметки от обитателите. В много от случаите хората дават долните етажи за офиси на фирми. Към по-горните обаче няма тълпи от клиенти. А поради факта, че едните (богатите) са наематели, а бедните от високите етажи са домопритежатели, няма как да стигнат до единно споразумение за ремонта на събарящата се сграда.В момента общината няма ясна стратегия за това, какво да се прави със сградите, които струват баснословни суми, но се обитават от хора, свели доходите си до жизнения минимум. Те не се числят към никой отдел на общината. "Реставрация" отговаря само за онези постройки, които са паметници на културата, обяснява шефът на отдела Георги Гужгулов. "Ами да им паднат на главите, като не искат да ремонтират", лаконичен бе той пред "Стандарт"."Общината дава предписания само за ремонт на фасадите на сградите, но те отиват до съответните районни кметове. Те са длъжни да ги изпълнят, все едно дали ще накарат собственика да свърши това, или ще намерят пари по реставрационни проекти", коментира главният архитект на общината Стоян Янев. "Що се отнася до това, какво става в сградата отвътре - има ли ток и асансьор, това не е наша задача. Ако на онези хора им харесва да живеят в XVI век, нека си живеят", допълни той. Според Янев общината е успяла да възстанови доста от старите постройки по "Пиротска". "Голяма част от сградите пък се възстановяват след реституция или приватизация от новите собственици. Така че не е вярно, че общината не прави нищо. Но просто не можем и не бива да вършим работата на собствениците. Вярно - има и някои почти напълно разрушени сгради в центъра, но те са обект на съдебни спорове. Докато Темида не се произнесе, ние не можем да задължим собственика да ремонтира къщата", каза Янев.Според общинари обаче не е нормална ситуацията, при която на пъпа на София живеят хора, които не могат да платят за поддръжката на сградите. На Запад обитателите на централните части са наистина богати хора, на които им е по джоба да плащат за всички екстри. "По-специфичното развитие на столицата - и като история на разрастването й, и като цени в последните години, обаче превърна центъра на града в нещо хаотично", казаха общинари.Общинският съветник Стефан Беязов заяви, че столичният парламент никога не е гледал проект за съхраняването на старите постройки в центъра на столицата. "Вероятно би трябвало да подемем някаква инициатива, която да пази и съхранява старите сгради. Ясно е, че с проекта "Красива България" само се боядисват фасадите им за пред чужденците, но това не решава проблема", признава Беязов.Шефът на община "Средец" Иван Сотиров, която е пълна с подобни постройки, се изказа доста скептично за възможността сградите да бъдат ремонтирани скоро. "Общината има юрисдикция само върху търговските обекти и културните паметници. Не можем да задължим никого да продаде дома си и да се пресели другаде, а не можем и да ремонтираме старите сгради. Съществуваха идеи собствениците да сключат договори с частни фирми, които да направят ремонта им, но да получат вместо пари определена площ. Вече се появиха компании, които търсят подобни възможности. Бабите обаче са недоверчиви, а и никой кмет или общинар не би ги посъветвал да подпишат договор, с който евентуално могат да загубят най-ценното - дома си", казва Сотиров.


Цените тръгват от 800 евро на квадрат
Цените на старите сгради в центъра на София в момента тръгват от 800-850 евро на кв. м, казаха от фирма за недвижими имоти "Велис консулт".Продажната стойност естествено зависи и от състоянието на сградата и жилището. Колкото по-запусната е сградата като цяло, цената пада.Като цяло обаче тенденцията е едностайно жилище да се продава при горната тарифа. За двустайно сумите тръгват от 900 евро на кв. м. При тристайните средната цена е около 940 евро, а четиристайните са над 960 евро. В района около Докторски паметник стойностите обаче удрят рекорд от 1200 евро на кв. м.При отдаване под наем едностаен апартамент може да се спазари за 200 евро на месец. Двустайното жилище е около 300-400. Максимумът е при големите апартаменти около Докторски паметник, които се отдават и за 1500 евро на месец.

www.standartnews.com/archive/2004/12/10/society/s4288_8.htm

четвъртък, декември 09, 2004

Недвижими имоти в Русе

ДИНАМИКАТА на пазара за недвижими имоти в Русе не подмина магазините. Гарантираното рентиране и обслужването на нови пазари са едни от факторите, които правят магазинните площи особено атрактивни, търсени и скъпи. Нека да направим уговорката, че под магазини разбираме площта за стоките, които продаваме в тях. Магазинът сам по себе си като недвижим имот е пасив - плащаме данъци, консумативи и охрана. Обращението и видът на стоката са същността на магазина - неговата стойност. Факт е, че кварталните малки магазини-будки са вече история. Има ново структуриране и директен сблъсък между търговците в търсене на изгодната цена за продавачи и купувачи. Ограниченото предлагане на магазини за продажба в т.нар. топцентър на града - улиците Александровска, Цар Освободител, Петко Д. Петков и началото на ул. Борисова, вдигнаха цените до 1500 EUR/кв. м и нагоре. Това са предпочитаните райони за магазини, в които се предлагат мъжка и дамска мода, спортни стоки и аксесоари, кожени изделия, златарски стоки, обувки и козметика. Социалната група, която те обслужват, са главно млади хора и тези, които са на средна възраст. Въпреки голямото търсене преговорите са трудни и регистрираните сделки в посочения район са инцидентни. Все по-често на този пазар се появяват чужди инвеститори, които търсят търговски площи над 100 кв. м и допълнително покачват градуса на ценовите оферти. Шансът на българските участници при търсенето на магазини е, че купуват всичко, което се предлага на пазара до 40 кв. м. Вече се регистрира интерес и към инвестиране в хипермаркети от типа Метро. Предстои и оформяне на градското сити. Прогнозата е, че случайните играчи на магазинни площи ще изчезнат от пазара и Русе ще възстанови своя европейски вид. Създаването на така наречените търговски центрове сателити в крайните квартали е резултат от желанието да се стигне по-близо до потребителя. Влияние върху тях обаче оказва и социалното преструктуриране на населението. Доходите на жителите в посочените квартали ограничават печалбите на бъдещите собственици на магазини там. Това се отразява върху цените и добър магазин в крайните жилищни комплекси се предлага от 400 до 600 EUR за кв. м. Повечето от производителите в района предпочитат да затворят цикъла на своята дейност и да продават в собствени магазини. Нуждата да разширят дейността си доведе до поскъпване на магазинните площи дори в райони, които доскоро не бяха актуални. Обикновено тези сделки се сключват на минимални цени, често при участие в търгове и ликвидация на дружествени активи. Вече са налице изградени сериозни вериги от магазини за хранителни стоки и конфекция в града. Друг фактор, който определя ценовите нива при покупка на магазини, е потенциалът на относително големия град за търговците от по-малките селища. Все още това са единични сделки, при които разположението на обектите по райони е почти без значение. При тези сделки най-често се купуват случайни обекти на нетърговски места, които са до 30 кв. м.

Кипър - СРЕДНИЯТ ГОДИШЕН РЪСТ НА ЦЕНИТЕ НА ИМОТИТЕ ОТ 2000 Г. НАСАМ Е 25-30%

СЛЕД като през май тази година Кипър стана част от Евросъюза, правителството премахна някои от ограниченията пред чужденците, които искат да купят жилища на острова. Засега те касаят само гражданите на страните членки на ЕС, но косвена полза имат всички чужденци. Лятото и меката есен на Кипър свършиха, но самолетите, пълни с желаещи да почиват тук, продължават да пристигат. А с приближаването на новогодишните празници става все по-трудно да се сдобиете с билет за това направление. Климатът и релефът на този красив остров му позволяват да съвместява несъвместимото - средно 25 градуса по Целзий може да се измерят през януари, което позволява да празнувате Нова година по шорти и тениска. Властите приемат зимните гости с ентусиазъм, като за организирането на уличните тържества с гигантски елхи и илюминации само за столицата Никозия ще бъдат похарчени повече от милион долара. Най-верните туристи на острова са онези чужденци, които притежават свой имот тук. Те са и една от опорите на местната икономика, а за тях Кипър е нещо като втора родина. По-голямата част от тях са немци. След 2000 г. в периода преди приемането на страната в Евросъюза средният годишен ръст на цените на имотите се движеше в границите на 25-30%. Ако преди три години жилище с една спалня струваше около 25 000-30 000 кипърски фунта /1 фунт е равен на 1.75 EUR/, сега същото жилище струва минимум 60 000 фунта. Американската валута силно се обезцени през последните години и, измерени в долари, цените са нараснали с 40%. Но строителите и предприемачите предпочитат да обявяват цените в евро - валутата, към която се очаква страната да премине през 2007 г. А прогнозираният ръст на цените до тази дата е достатъчен, за да осигури стабилност на инвестициите в недвижими имоти - до 15% годишно. Цените се обявяват за цялото жилище. Ако в предходните години търсенето беше обусловено главно от факта на очакваното приемане на Кипър в ЕС, сега по-скоро е следствие от разумната политика на кипърските власти. През изминалите години те забраняваха покупката от чужденци на повече от едно жилище и един участък земя, а също и да бъде давана закупената собственост под наем. Сега за всички граждани на ЕС тези ограничения са премахнати. За много чужденци стана интересно да правят бизнес тук, защото гражданите от ЕС вече не са задължени да докажат наличието на сметка с поне 150 000 фунта. А регистрирането на фирма на острова за европейците е оправдано заради ниския данък. Има и други привлекателни облекчения в законодателството- чужденците не плащат данък наследство, има надеждна защита за правата на купувачите, стабилна законодателна база, изградена на основата на британското право. И накрая - повечето от собствениците фактически са освободени от данък върху недвижимата собственост, което икономисва големи суми. Данък плащат само закупилите собственост за над 100 000 фунта, но като база за данъка се използва не текущата стойност на имота, а нейният еквивалент по състоянието от 1980 г. Тази значителна разлика с показателите отпреди четвърт век позволява дори на собствениците на шикарни съвременни жилища легално да "заобикалят" данъка. Лаконичният показател евро/кв. м за Кипър не е актуален. Цените обикновено се обявяват за цялата вила или апартамент и при последния вариант са включени и общите площи. Въпреки наличието на много и различни строителни компании в Кипър тук нивото на изпълнение е много високо. Най-крупните строителни фирми имат опит и на много по-взискателни съвременни пазари на имоти като Лондон и Дубай. Местните банки дават кредити и на чужденци за закупуване на жилища. Те са със срок до 10 години, като клиентът трябва да плати 50% от стойността на жилището. Връщането на парите става всеки месец, на три месеца или веднъж в годината според договора с кредитора.

http://www.pari.bg/cgi-pari/pari.news.cgi?WIN,2004,237,6,14-1